Sign in / Join

Privatleasing ökar igen med Volkswagen gånger fyra i topp

I en rapport från MRF kan vi läsa att det under första halvåret i år skett ett trendbrott för privatleasingen. Antalet privatleasade personbilar som levererats ut ökar igen. Första halvåret i år har andelen privatleasade personbilar (som andel av de privatregistrerade) ökat till 29 %, från 26 % för samma period 2017 och för samma period 2016 var andelen 24 %. Den starka ökningen som vi har kunnat se under flera år avbröts våren 2017, men har nu alltså tagit fart igen.

För första gången ser vi ingen Volvo bland de tio mest privatleasade bilmodellerna. Det sker samtidigt som vi ser att det blir alltmer utjämnad marknadsandel mellan modellerna. VW har tagit ett stadigt grepp om de fyra första platserna och dessutom har några uppstickare tagit plats på tio i topp-listan. Värt att notera är den stora volym Nissan Qashqai har under årets första sex månader och även Toyota har tagit en bra andel med både Yaris och CH-R.

Privatleasingens höga andel de senaste åren beror på att konsumenterna mer och mer föredrar att betala en månadshyra samtidigt som smidigheten med att slippa sälja sin bil efter tre år för många känns bra. Att låta någon annan garantera restvärdet spelar naturligtvis också in. En trygghet kring vad bilen kostar, tillsammans med att få en miljömässigt sett bra bil och att det är en modern samt säker bil är vad vi hör från många kunder. Alla bilmärken har nu skapat bra rutiner kring privatleasing och har också valt att marknadsföra produkten, dessutom erbjuds privatleasing för de allra flesta modellerna. Efterfrågan av bilar är fortsatt mycket stark i Sverige och nu har konsumenterna ännu ett bra alternativ för sitt bilinnehav. För de som lämnar tillbaka sin privatleasade bil väljer allt fler att skaffa en privatleasing igen.

– Privatleasingens andel kommer att fortsätta på en hög nivå, och vi får nog se ökning till kring 30 %
för helåret. Det positiva mottagandet från kunderna gör att produkten privatleasing är här för att
stanna och det är tydligt att alltfler kunder nu ser privatleasingen som det naturliga sättet för sitt
bilinnehav, säger Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF.

– Vår prognos står fast och den är att vi i år kommer att leverera ut mellan 40 000 och 45 000
privatleasade personbilar.

Vi ser en klar trend att det registreras allt fler privatleasingbilar i storstadsregionerna. Stockholm och Västra Götaland står nu för drygt 50 % av alla privatleasade fordon. Totalt sett så är takten generellt högre i hela landet men vissa regioner har en avvikande riktning och följer inte med i den ökningstakt som varit hittills under året. 15 län hade ökningar av privatleasingen under 1:a halvåret i år och endast fem hade minskningar.

Privatleasing 2018 Privatleasing 2018

Följ MotorKvinnan
Jag godkänner att mejladress hanteras av e-postprogrammet MailChimp ( more information )
Nytt om bilar, trendspaning och andra motornyheter. Direkt till din inkorg.
Vi tycker inte heller om spam. Därför kan du känna dig trygg i att din mejladress stannar hos oss. Och att du inte kommer få mejl dagligen från oss.